Informaţie pentru consumatori

Lista documentelor necesare pentru semnarea contractului

Documentele necesare pentru persoanele juridice :

 • Certificatul de înregistrare a persoanei juridice;
 • Certificatul de înregistrare a TVA (dacă consumatorul este plătitor de TVA);
 • Certificatul de atribuire a codului fiscal;
 • Unul din documentele care certifică dreptul de proprietate asupra imobilului:
  • Contractul de cumpărare-vînzare, înregistrat la ÎSC;
  • Certificatul de urbanism sau autorizaţia de la Primărie – în cazul în care construcţia nu este dată în exploatare şi sînt necesare condiţiile tehnice temporare;
  • Decizia Camerei Înregistrării de Stat cu privire la înregistrarea sau modificarea unei întreprinderi;
  • Actul de dare în exploatare;
  • Contractul de arendă eliberat de Primărie, documentul care confirmă dreptul de proprietate al arendatorului;
  • Certificatul ce permite schimbarea destinaţiei imobilului.
 • Planul de situare;
 • Calculul puterii instalate (pentru cererile mai mari de 50 kW);
 • Autorizaţia ce permite activitatea comercială sau autorizaţia sanitară a imobilului;
 • Procura de la persoana ale cărei interese sînt prezentate.

Documentele necesare pentru persoanele fizice (copiile) :

 • Buletinul de identitate;
 • Unul din documentele care certifică dreptul de proprietate asupra imobilului:
  • Contractul de cumpărare-vînzare, înregistrat la ÎCS (Întreprinderea de Stat Cadastru);
  • Certificatul de donaţie a imobilului, înregistrat la ÎCS;
  • Certificatul de moştenire, înregistrat la ÎCS;
  • Contractul de schimb, înregistrat la ÎCS;
  • Contractul de privatizare, înregistrat la ÎCS;
  • Titlul de proprietate asupra lotului de pămînt - decizia Primăriei de repartizare a lotului de pămînt;
  • Certificatul de urbanizare;
  • Autorizaţia de construcţie;
  • Actul de dare în exploatare, înregistrat la ÎCS;
  • Decizia judecătorească, înregistrată la ÎCS;
  • Autorizaţia de demolare a imobilului vechi - în caz de necesitate;
  • Ordinul de repartizare a locuinţei;
  • Extrasul din cartea de Imobil.
 • Planul de situare;
 • Procura de la persoana ale cărei interese sînt prezentate.