Posturi vacante

Compania Î.C.S. ”Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. selectează candidaţi la funcția vacantă:
 
 
AGENT SERVICII CLIENT (cu locul de muncă în or.CHIȘINĂU)
 
Activităţi şi responsabilităţi ale postului:

 • Realizarea activităţilor de deservire a clienţilor, aplicând politicile şi criteriile comerciale stabilite.
 • Orientare către client (capacitatea de a înțelege și a satisface nevoile clienților).
 • Abilitatea de a asimila informații noi și a le pune în practică.

Cerinţe faţă de candidaţi:

 • Studii medii de specialitate în domeniul economic sau energetic.
 • Experienţa de muncă în domeniul economic/energetic va constitui un avantaj.
 • Abilităţi de comunicare, exprimare corectă.
 • Responsabilitate.
 • Atitudine pozitivă.
 • Cunoaşterea limbilor: româna (nivel avansat), rusă (nivel mediu).
 • Nivel bun în cunoaşterea PC (Word, Excel, Outlook).
 • Locul de muncă este în or.Chişinău.

 
Curriculum Vitae şi scrisoarea de intenţie pot fi depuse pe adresa mun.Chişinău, str.A.Doga 4, Direcţia Personal, Organizare și Cultură sau trimise la adresa de e-mail resurse_umane@ufmoldova.com indicînd în subiect postul pentru care se aplică.

 
Telefoane de contact: 022-431-589, 022-431-535.
  
 
 
 
 
Compania Î.C.S. ”RED Union Fenosa” S.A. selectează candidaţi la funcția vacantă:
 
 
 ELECTROMONTOR SUPERIOR LA DESERVIREA SUBSTAŢIILOR (cu locul de muncă în or.CHIŞINĂU)

Activităţi şi responsabilităţi:

 • Executarea calitativă a lucrărilor de reparaţie a Instalaţiilor şi Echipamentelor Staţiilor de Transformare, precum şi a elementelor de securitate regulamentare a incidentelor apărute.
 • Îndeplinirea şi respectarea strictă a cerinţelor normelor tehnicii de securitate de exploatare tehnică şi a instrucţiunilor de producere.

Cerinţe și abilități:

 • Studii medii de specialitate în domeniul energetic.
 • Experienţă – 1-2 ani în construcţia şi exploatarea reţelelor electrice.
 • Locul de muncă este în or.Chişinău.
 • Permis și experiența de conducere – va constitui un avantaj.


ELECTROMONTOR SUPERIOR MONTARE ŞI REPARAŢII LINII ELECTRICE AERIENE DE TΠ(cu locul de muncă în or.CHIŞINĂU)
 
Activităţi şi responsabilităţi:
 
Îndeplinirea şi respectarea strictă a cerinţelor normelor tehnicii de securitate, de exploatare tehnică şi a instrucţiunilor de producere, executarea calitativă a lucrărilor dereparaţie şi exploatare a Liniilor de TÎ şi a elementelor lor.
 
 
Cerinţe și abilități:

 • Studii medii de specialitate în domeniul energetic.
 • Experienţă – 1-2 ani în construcţia şi exploatarea reţelelor electrice.
 • Locul de muncă este în or.Chişinău.
 • Permis și experiența de conducere – va constitui un avantaj.


ELECTROMONTOR ÎN FORMAŢIE DE ÎNTREŢINERE OPERATIVĂ A INSTALAŢIILOR ELECTRICE (cu locul de muncă în or.HÂNCEŞTI)
 
Activităţi şi responsabilităţi:

 • Să efectueze lucrări de operaţiuni locale în reţelele cu tensiunea nominală de până la 110kV, respectînd normele tehnice şi de securitate în timpul realizării lucrărilor în instalaţiile electrice.
 • Să participe la lucrările de întreţinere corectivă a instalaţiilor, respectînd normele tehnice şi de securitate în timpul realizării lucrărilor în instalaţiile electrice.
 • Să colecteze date pentru actualizarea informaţiei despre instalaţii, care ar ajuta la gestionarea  acestora.
 • Să participe la acţiunile de lichidare a avariilor în instalaţiile electrice.
 • Să respecte normele, procesele, procedurile şi toate documentele ce ţin de Sistemul de Management integrat pentru calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă.

Cerinţe si abilităti:

 • Studii medii de specialitate în domeniul electroenergetic.
 • Experienţă de muncă în domeniul energetic: 2-3 ani - va constitui un avantaj.
 • Permis şi experienţă de conducere – cat.B - 2-3 ani.
 • Apt pentru lucru în ture, lucru la înălţime, lucru în instalaţii electrice în funcţiune, lucru nocturn.
 • Locul de muncă este în or.Hâncești.

TEHNICIAN ENERGETICIAN VERIFICAREA LUCRĂRILOR CONTRACTATE (cu locul de muncă în or.CAHUL)
 
Activităţi şi responsabilităţi:

 • Monitorizarea organizării competente de către întreprinderile contractate a activităţilor de întreţinere a reţelelor electrice de distribuţie de TM şi TJ (linii electrice aeriene sau subterane, posturi de transformare, branşamente electrice aeriene şi subterane, reţele de alimentare cu energie electrica a ansamblurilor de locuinţe etc.).
 • Supravegherea activităţii personalului contractat în vederea respectării de către aceştia a cerinţelor de calitate şi securitate a muncii la executarea lucrărilor de întreţinere, renovare şi dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie de TM şi TJ.

Cerinţe și abilități:

 • Studii superioare finisate în domeniul energetic / Studii medii de specialitate în domeniul energetic (Colegiul Politehnic).
 • Responsabilitate, onestitate, corectitudine, capacitate de planificare şi control a activităţilor îndeplinite, lucru în echipă.
 • Experienţa de munca in domeniul energetic.
 • Posedarea permisului de conducere şi experienţa de conducere este obligatorie.
 • Cunoştinţe medii de utilizare a PC (Word, Excel, Outlook).
 • Locul de muncă este în or.Cahul.

 
Curriculum Vitae şi scrisoarea de intenţie pot fi depuse pe adresa mun.Chişinău, str.A.Doga 4, Direcţia Personal, Organizare și Cultură sau trimise la adresa de e-mail resurse_umane@ufmoldova.com indicînd în subiect postul pentru care se aplică.
 
Telefoane de contact: 022-431-589, 022-431-535.
 
 
Vor fi contactate doar persoanele care corespund cerinţelor.