5. Care este procedura de reperfectare a contractului?

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Prezentaţi următoarele documente la unul din oficiile comerciale ale întreprinderii:

 

Persoana fizică:

 • Actul care certifică titlul de proprietate asupra imobilului.

 • Buletinul de identitate.

 • Ultima factură de plată.  

Persoana juridică:

 • Documentul care certifică lipsa datoriilor pentru consumul energiei electrice.

 • Actul care certifică titlul de proprietate asupra imobilului.

 • Buletinul de identitate (al persoanei solicitante şi titulare a actului de proprietate sau al celei care reprezintă legal întreprinderea respectivă).

 • Certificatul privind înregistrarea întreprinderii.

 • Certificatul ce confirmă atribuirea codului fiscal.

 • Certificatul de înregistrare a subiectului impunerii la TVA (pentru clienţii plătitori de TVA)

 • Schiţa amplasării teritoriale a obiectului (se execută schematic de către solicitant).

 • Cererea completată (formularul este eliberat de către furnizor).

 • Clienţii care solicită sarcina de 50 kV şi mai mare prezintă şi proiectul privind puterea de calcul consumată.