18. Care sunt sursele de achiziţie a energiei electrice pentru furnizarea ulterioară către clienţii deserviţi?

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Legea cu privire la energia electrică nr.124 din 23.12.2009, în particular articolele 8, 18 şi 43 prevăd principiul procurării, obligaţiile şi drepturile titularului de licenţă şi condiţiile de furnizare a energiei electrice. Astfel, furnizorul  este obligat  în art. 18 “să se conducă, în activitatea licenţiată, de principiul eficienţei maxime la cheltuieli minime şi să prezinte Agenţiei calculele argumentate ale cheltuielilor pe care le-a suportat”, iar în (art. 43) “să furnizeze consumatorilor energie electrică (…) ținând cont, la comercializarea pe piaţa internă a energiei electrice, de statutul prioritar al energiei electrice produsă în regim de cogenerare de centralele electrice de termoficare şi al energiei electrice produsă de centralele electrice din surse regenerabile de energie”.
 
În condiţiile cadrului legal în vigoare şi a funcţionării reale a producătorilor de energie reglementaţi, Gas Natural Fenosa achiziţionează în prezent energie electrică de la următorii  furnizori, conform preţului de procurare stabilit de ANRE:

  • Din surse tradiţionale de energie în volum de 99,952 % de la  Termoelectrica S.A. (CET – 1 şi CET  2), CET Nord (mun.(Bălţi), CHE Costeşti,  Î.S.”Energocom” S.A. şi CERS Moldovenească. 
  • Din surse regenerabile de energie în volum de 0,048% de la G.T.Morari, Tasotilex,Solotrans Agro, Tevas Grup, G&G Solar, GT Duca VM, Auto-Mar, Colizei Vechi, Sadisal-Auto şi Biovolt. Vedeţi mai jos volumele achiziţionate şi preţul de procurare, aprobat de ANRE.