Întrebari frecvente

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire
Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Pentru a deveni client GAS NATURAL FENOSA este necesar să prezentaţi la unul din oficiile comerciale ale în treprinderii următoarele documente:

 

Persoana fizică:

 • Documentul care certifică lipsa datoriilor (pentru cămine şi APLP-uri care trec la balanţa RED UNION FENOSA).

 • Actul care certifică titlul de proprietate asupra imobilului.

 • Buletinul de identitate.

 • Cererea completată (formularul se va elibera de către furnizor).

Persoana juridică:

 • Documentul care certifică lipsa datoriilor pentru consumul energiei electrice.

 • Actul care certifică titlul de proprietate asupra imobilului.

 • Buletinul de identitate (al persoanei solicitante şi titulare a actului de proprietate sau al celei care reprezintă legal întreprinderea respectivă).

 • Certificatul de înregistrare a întreprinderii.

 • Certificatul ce confirmă atribuirea codului fiscal.

 • Certificatul de înregistrare a subiectului impunerii la TVA (pentru clienţii plătitori de TVA).

 • Schiţa amplasării teritoriale a unităţii (se execută schematic de către solicitant).

 • Cererea completată (formularul se va elibera de către furnizor).

Clienţii care solicită sarcina de 50 kW şi mai mare prezintă şi proiectul privind puterea de calcul consumată.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Pentru corectarea datelor personale în factură transmiteţi la numărul de fax 43 12 05 copia buletinului de identitate şi ultima factură de plată sau

 

Prezentaţi copia buletinului de identitate şi ultima factură la unul din oficiile comerciale.

 

*Valabil dacă aveţi contract încheiat.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

a. Clienţi casnici: achitaţi suma datoriei şi taxa pentru reconectare la unul din oficiile comerciale ale întreprinderii, în unul din oficiile poştale sau în orice filială Victoriabank, Moldinconbank, Fincombank.

Taxa pentru reconectare constituie:

 

La contor monofazat

141.65 MDL

La contor trifazat, conectare directa

235.12 MDL

La pilon 0.4 kV, monofazat

336.70 MDL

La pilon 0.4 kV, trifazat, conectare directa

512.89 MDL

La cutia de cablu 0.4 kV, monofazat

221.94 MDL

La cutia de cablu 0.4 kV, trifazat, conectare directa

340.57 MDL

La linia 6-10 kV

512.89 MDL


b.Clienţii juridici: achitaţi suma datoriei şi taxa de reconectare in banca unde este deschis un cont bancar  sau la unul din oficiile comerciale ale intreprinderii.

Taxa pentru reconectare constituie:

 

La contor monofazat

158.44 MDL

La contor trifazat, conectare directa

252.32 MDL

La contor trifazat, conectare prin transformator 

276.53 MDL

La contor trifazat, conectare prin transformator 

mai mare de 1.000 V

281.77 MDL

La pilon 0.4 kV, monofazat

397.88 MDL

La pilon 0.4 kV , trifazat, conectare directa

614.06 MDL

La pilon 0.4 kV , trifazat, conectare prin transformator 

638.27 MDL

La cutia de cablu 0.4 kV, monofazat

238.08 MDL

La cutia de cablu 0.4 kV,  trifazat, conectare directa

366.24 MDL

La cutia de cablu 0.4 kV,  trifazat, conectare prin transformator 

390.44 MDL

La panoul de distribuţie intern,  monofazat

238.08 MDL

La panoul de distribuţie intern, trifazat, conectare directa

366.24 MDL

La postul de transformare / postul de distribuţie

6-10 kV

395.69 MDL

La linia 6-10 kV

643.51 MDL

* Reconectarea se va efectua conform unui ordin de executare timp de 2 zile lucrătoare din data achitării.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Informaţia pentru consumatorii casnici (rezidenţiali) privind deconectările de energie operate în legătură cu desfăşurarea lucrărilor planificate este afişată pe pagina web a întreprinderii şi difuzată tuturor mijloacelor mass-media.

 

Agenţii economici sînt anunţaţi direct conform procedurii aprobate.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Prezentaţi următoarele documente la unul din oficiile comerciale ale întreprinderii:

 

Persoana fizică:

 • Actul care certifică titlul de proprietate asupra imobilului.

 • Buletinul de identitate.

 • Ultima factură de plată.  

Persoana juridică:

 • Documentul care certifică lipsa datoriilor pentru consumul energiei electrice.

 • Actul care certifică titlul de proprietate asupra imobilului.

 • Buletinul de identitate (al persoanei solicitante şi titulare a actului de proprietate sau al celei care reprezintă legal întreprinderea respectivă).

 • Certificatul privind înregistrarea întreprinderii.

 • Certificatul ce confirmă atribuirea codului fiscal.

 • Certificatul de înregistrare a subiectului impunerii la TVA (pentru clienţii plătitori de TVA)

 • Schiţa amplasării teritoriale a obiectului (se execută schematic de către solicitant).

 • Cererea completată (formularul este eliberat de către furnizor).

 • Clienţii care solicită sarcina de 50 kV şi mai mare prezintă şi proiectul privind puterea de calcul consumată.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Oficiile Comerciale au următorul program de lucru:

 • Luni-Joi
  08:00 – 17:00
  Vineri
  08:00 – 16:00
  (fară pauză de masă)

 • Sâmbătă – Duminică: zile de odihnă.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Marea majoritate a instalaţiilor şi liniilor electrice se află în contact direct cu mediul ambiant, fiind supuse factorilor agresivi ai acestuia: vijelii, furtuni, chiciură, vînt puternic, zăpadă abundentă, care pot afecta funcţionalitatea sistemului energetic. Totodată, uneori echipamentele cedează din cauza uzurii. În cazul depistării unor conductori rupţi sau a altor defecţiuni, pentru a evita accidente umane, urmează să informaţi urgent furnizorul de energie la telefonul 43 11 11. În caz de necesitate, luaţi măsuri de izolare sau pază a locului accidentului pînă la sosirea brigăzii operative.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Pentru a Vă informa despre posibilul motiv din care nu aţi primit factura, puteţi solicita informaţii la telefonul 43 11 11 sau direct la oficiile comerciale, unde veţi obţine o copie a facturii lipsă. Totodată, puteţi solicita citirea reală a datelor contorului cu emiterea facturii corespunzătoare.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Modul de deconectare a ascensorului la staţia II din toate blocurile locative este determinat în pct.14 al „Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă”, Nr.191 din 19.02.2002, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr.29-31/263 din 28.02.2002.

 

„Locatarii staţiilor ascensorului de la etajul II se scutesc de plata pentru energie electrică pentru funcţionarea ascensorului în cazul deconectării aparatelor de comandă la staţia doi, efectuată în conformitate cu cerinţele NRS 35-03-60: 2003 şi respectarea următoarelor condiţii:
Este solicitarea în scris a tuturor proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai locuinţelor de la etajul II,în baza cărora gestionarul fondului locativ solicită prestatorului serviciului ascensoare deconectarea aparatelor de comandă a ascensorului de la staţia etajului II, cu scutirea acestora de obligaţia de plată a serviciului ascensoare,şi numai în cazul în care solicitantul nu are datorii pentru întreţinerea ascensorului ţi consumul de energie elctrică utilizată de acesta şi se asigură accesul liber la uşile puţului al staţiei respective.

Deconectarea aparatelor de comandă ale ascensorului de la staţia etajului II se efectuează de către prestatorul serviciului ascensoare cu respectarea cerinţelor NRS 35-03-60: 2003 „Reguli de construire şi exploatare inofensivă a ascensoarelor”.

Dacă staţia a doua a ascensorului se află la etajul III sau mai sus, deconectarea acesteia este interzisă.

În situaţiile date chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor de la etajul II, din blocurile locative  , sînt scutiţi de plată pentru energia electrică utilizată la funcţionarea ascensoarelor în cazul în care gestionarul prezintă furnizorului scrisoarea ce confirmă deconectarea aparatelor de comandă de la staţia ascensorului de la etajul II, deconectarea fiind efectuată în conformitate cu prevederile pct.14 din prezentul Regulament.

 

Locatarii de la etajul II în blocurile în care deconectarea staţiei II a ascensorului a fost efectuată pînă la 1 decembrie 2007 sînt scutiţi de plata pentru energie electrică pentru funcţionarea ascensorului.”

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Plata pentru energia electrică furnizată.

Furnizarea energiei electrice utilizată în locuinţe se efectuează în bază de contract, conform prevederilor Legii nr.137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art.681). Energia electrică utilizată pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor din blocurile locative se furnizează în baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între furnizor şi gestionarul fondului locativ.

Evidenţa energiei electrice utilizată pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor din blocurile locative se ţine separat de către furnizorul de energie electrică, utilizând echipamentele de măsurare instalate conform proiectelor. În cazul lipsei acestora, furnizorul este obligat să instaleze echipamentul respectiv.

Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali de locuinţe sânt obligaţi să achite în termen plăţile pentru energia electrică furnizată, inclusiv pentru energia electrică utilizată la iluminarea încăperilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor.

Cantitatea de energie electrică utilizată pentru iluminarea încăperilor de uz comun, înregistrată lunar de echipamentele de măsurare respective, se repartizează lunar de către gestionar fiecărui proprietar, chiriaş sau alt posesor legal de locuinţă, proporţional numărului de apartamente din blocul locativ.

În cazul în care gestionarul fondului locativ are încheiat contract de furnizare a energiei electrice, plata energiei electrice utilizate pentru funcţionarea ascensoarelor se percepe, de către gestionar, proporţional numărului de persoane care locuiesc în bloc de la toţi proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor, cu excepţia copiilor de până la trei ani şi a persoanelor care locuiesc la etajul I. Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor de la etajul II din blocurile locative sânt scutiţi de plată pentru energia electrică utilizată la funcţionarea ascensoarelor în cazul în care sânt deconectate aparatele de comandă ale ascensoarelor de la staţia etajului II, deconectarea fiind efectuată în conformitate cu prevederile pct.14 din prezentul Regulament.

Astfel, plata pentru energia electrică pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor se include lunar de către gestionarul fondului locativ în bonul de plată pentru deservirea tehnică a blocului.

În cazul în care gestionarul fondului locativ nu are încheiat contract de furnizare a energiei electrice utilizate pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor, consumul energiei electrice utilizate pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor se include distinct de către furnizorul de energie electrică în facturile emise lunar consumatorilor pentru energia electrică utilizată în apartament.

În acest caz, furnizorul de energie electrică repartizează cantitatea energiei electrice utilizate la iluminarea încăperilor de uz comun conform procedurii prevăzute la alineatul patru al prezentului punct. Cantitatea de energie electrică utilizată pentru funcţionarea ascensoarelor se repartizează lunar de către furnizorul de energie electrică fiecărui proprietar, chiriaş sau alt posesor legal de locuinţă proporţional cotei constituite din suprafaţa totală (în metri pătraţi) a locuinţelor (încăperilor) ce îi aparţin în baza datelor prezentate de gestionarul fondului de locuinţe, cu excepţia proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai locuinţelor de la etajul I. Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor de la etajul II, din blocurile locative, sânt scutiţi de plată pentru energia electrică utilizată la funcţionarea ascensoarelor în cazul în care gestionarul prezintă furnizorului scrisoarea ce confirmă deconectarea aparatelor de comandă de la staţia ascensorului de la etajul II, deconectarea fiind efectuată în conformitate cu prevederile pct.14 din prezentul Regulament.

Plata pentru iluminarea subsolurilor şi a etajelor tehnice se percepe numai de la persoanele care se folosesc de acestea.
În cazul în care o parte din proprietari, chiriaşi sau alţi posesori legali de locuinţe nu achită furnizorului plata pentru energia electrică utilizată la iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor, furnizorul nu deconectează încăperile de uz comun şi ascensoarele de la reţeaua electrică, însă este în drept să deconecteze apartamentul neplătitorului de la reţeaua electrică, conform prevederilor Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrare al ANRE nr.314 din 2 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.30-33, art.104).

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Fiecărui loc de consum al clientului i se atribuie un număr de cont individual – NLC. Abrevierea NLC înseamnă numărul locului de consum. Acesta constă din 7 cifre şi este necesar pentru căutarea operativă a datelor despre client şi a locului de consum în baza de date.
La consumatorii casnici NLC se indică în partea stîngă sus a facturii, în blocul „Adresa locului de consum”.
La persoanele juridice NLC se indică în partea stîngă a facturii, în al doilea bloc din rîndul întîi.
În afară de numărul individual al locului de consum pentru identificarea clientului se foloseşte de asemenea simbolul variabil.
Simbolul variabil este un număr, ce constă din 10 cifre, din care primele 7 coincid cu NLC-ul clientului, iar ultimele 3 reprezintă numărul de ordine al facturii.
Prin intermediul simbolului variabil factura poate fi uşor identificată.

Simbolul variabil al consumatorului casnic se indică în partea dreapta sus a facturii (sub logotipul intreprinderii), în rubrica „Simbol variabil”.
Simbolul variabil al persoanei juridice se indică în partea dreaptă sus a facturii, în rîndul întîi, după blocul „Adresa destinatarului”.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

În caz de absenţă, proprietarii de apartamente pot solicita recalcularea energiei electrice utilizată în scopul iluminării locurilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor, în baza certificatului eliberat de către gestionarul fondului locativ, care confirmă termenul concret al absenţei tuturor locatarilor (nu a locuit nimeni).


În acest context vă informăm, că procedura de recalculare a energie electrice utilizată în locurile de uz comun, în caz de absenţă a locatarilor, este stabilită prin Anexa nr. 4 la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ.., aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 191 din 19.02.2002, Monitorul Oficial 29-31/263 din 28.02.2002.


Potrivit p.1 al Anexei nr.4 la Regulament, în cazul în care locatarii au lipsit din apartament/încăperea locuibilă în cămine 15 şi mai multe zile, iar la întoarcere au prezentat gestionarului acte ce confirmă lipsa lor, eliberate de instituţiile respective, plata pentru serviciile comunale şi alte servicii, care nu sânt contorizate, nu se percepe pentru perioada absenţei.


Pentru simplificarea procedurii de recalculare, înainte de plecare locatarii vor informa în scris gestionarul despre data plecării, sosirii şi durata absenţei. Gestionarul înregistrează cererea şi controlează lipsa locatarilor.


Documentul ce confirmă absenţa tuturor locatarilor este necesar  a fi prezentat furnizorului după cum urmează : la fiecare 3 luni (în cazul absenţei de lungă durată) şi la fiecare 6 luni (în cazul în care se află la muncă în străinătate). În caz contrar, recalcularea se va efectua numai pentru 3 luni.


În conformitate cu p.8 al anexei la Regulament, informaţia despre absenţa tuturor locatarilor urmează a fi prezentată furnizorului în vederea recalculării plăţilor pentru energia electrică utilizată în locurile de uz comun în termen de 15 zile din data confirmată a absenţei, în caz contrar recalculările nu sunt efectuate.


Este important să menţionăm că în conformitate cu prevederile p. 12 al Regulamentului sus menţionat, în cazul în care o parte din proprietari, nu achită furnizorului plata pentru energia electrică utilizată la iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor, furnizorul nu deconectează încăperile de uz comun şi ascensoarele de la reţeaua electrică, însă este în drept să deconecteze apartamentul neplătitorului de la reţeaua electrică.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Dacă în factură este indicată o datorie pentru perioadele anterioare, dar Dvs. deja aţi achitat respectiva datorie, este necesar să verificaţi data achitării acestei datorii,  indicată pe bonul de plată, precum şi data de emitere a facturii recepţionate.
 
Dacă data de emitere a facturii este mai mică decât cea  la care a fost achitată datoria pentru perioadele anterioare, atunci datoria achitată va fi reflectată în factura curentă.
 
Spre exemplu, să presupunem că pe 28 ianuarie Dvs. aţi primit o factură în care sunt indicate datoriile pentru perioadele anterioare de 306,11 lei şi 244,52 lei.

 

Comparăm data achitării datoriei cu data emiterii facturii curente.
Data emiterii  facturii– 25 ianuarie. 

 

Data achitării datoriei – 26 ianuarie sau 25 ianuarie seara. Plata încă nu a reuşit să apară în baza de date a Furnizorului.

 
Deoarece achitarea datoriei a fost efectuată ulterior datei emiterii facturii curente, ultima conţine informaţii despre existenţa datoriilor pentru perioadele anterioare. În următoarea factură această informaţie nu va fi inclusă. În acest caz este necesar să  achitați doar datoria curentă, adică 363,96 lei.
 
Pentru a primi informaţii despre starea contului Dvs., vă propunem:

 • Să utilizaţi serviciile sistemului interactiv IVR al Oficiului Telefonic (OT) 24h. Urmând instrucţiunile vocale şi tastând butoanele telefonului cu numerele indicate, veţi primi informaţia necesară despre existenţa sau absenţa unei datorii fără comunicarea cu operatorul.
 • Să luaţi legătura cu operatorul  OT 24h pentru clarificarea sumei datoriei curente.
 • Dacă sunteţi utilizator al reţelei de telefonie mobilă Unite, puteți expedia un SMS indicând numărul locului de consum (NLC) la numărul scurt 4311 şi veţi primi informaţia privindexistenţa sau absenţa unei datorii.  
 • Să consultaţi factura pentru energia electrică consumată prin intermediul aplicaţiei factura.md. Instalând aplicaţia pe smartphone (www.factura.md), orice consumator (persoană fizică) are posibilitatea să obţină informaţii cu privire la facturile expediate chiar în ziua emiterii acestora.
 • Acest serviciu este gratuit şi permite consultarea sumelor şi perioadelor de plată a facturilor pentru energia electrică. Astfel, deţinând informaţia respectivă, clientul poate achita factura pentru energia electrică la orice bancă sau la poştă, fără a avea nevoie de factura pe suport de hârtie sau în format electronic. Este suficient să indicați casierului numărul locului de consum (NLC) şi să achitați suma facturii, indicată pe smartphone.
 • Prin intermediul paginii web a companiei www.gasnaturalfenosa.md aveți posibilitatea să vă abonați la serviciul gratuit de recepționare a facturii pentru energia electricaăşi a preavizelor referitoare la existenţa unor datorii, în format electronic. Pentru aceasta este suficient să trimiteţi o cerere de abonare prin intermediul paginii web sau să sunaţi la Oficiul Telefonic 24hla numerele de telefon indicate în factură.

În cazul în care plata a fost efectuată, dar informaţia despre plată lipseşte la Furnizor, este necesar să trimiteţi pe adresa Furnizorului confirmarea plăţii  – copia chitanţei. Informaţia poate fi prezentată în felul următor  :
- să trimiteţi o copie a chitanţei prin fax la 0 22 43 12 05.
- să trimiteţi o copie a chitanţei prin email la OT24@ufmoldova.com

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Dacă primiţi o factură pentru energia electrică consumată, iar suma facturii este mai mare decât era de aşteptat, este necesar de a îndeplini următorii paşi:


Verificaţi datele contorului.

 • Dacă datele contorului diferă semnificativ de cele indicate în factură, sunaţi la Oficiul Telefonic al Companiei, la numărul 022 431-111 şi raportaţi această eroare. 
 • Operatorul va emite un ordin pentru verificarea datelor contorului şi în conformitate cu aceste indicaţii va fi emisă  o nouă factură.
 • Dacă datele contorului corespund celor de pe factură, atrageţi atenţia la perioada de facturare.

  

Verificaţi perioada de facturare pe factură.

 • Este necesar să se verifice perioada de facturare a facturii din luna curentă şi a celei din luna precedentă.


 

Posibil că perioada de facturare din luna curentă este mai mare, şi acesta este motivul din care suma facturii din luna curentă este mai mare decât a celei din luna precedentă.


Perioada de facturare depinde de graficul de citire a datelor contorului, care poate suporta modificări din motivul zilelor de sărbători sau altor motive obiective.`
 
Pentru orice detalii, vă rugăm să contactaţi Oficiul Telefonic 24h al companiei, la numărul de telefon 022 431-111. De asemenea aveţi posibilitatea să ne contactaţi şi prin intermediul paginii web  www.gasnaturafenosa.md.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Anual Gas Natural Fenosa în Moldova prezintă spre coordonare Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică planurile sale investiţionale, care sunt aprobate de către organul regulator şi ulterior compania transmite rapoartele privind îndeplinirea lor. Aceste rapoarte prezintă în detaliu datele privind necesităţile investiţionale, efectul şi costurile lor, precum şi perioada de amortizare etc. Acestea constituie investiţii foarte necesare, pentru a menţine funcţionale reţelele şi a spori fiabilitatea lor.
 
Începând cu anul 2000 și până în prezent Gas Natural Fenosa în Moldova a investit peste 276,5 milioane USD, dintre care peste 80% au fost direcționate spre renovarea și reabilitarea rețelelor electrice. Investiţiile se efectuează pe domenii, pe nivele de tensiune, pe priorităţi şi sunt materializate prin intermediul celor mai noi tehnologii şi echipamente de top, produse de firme cu renume pe plan internaţional. Datorită acestor investiţii s-a reuşit o îmbunătăţire esenţială a calităţii serviciilor.
 
În perioada 2010 – 2015 în acest sens a fost investită suma de 107,8 milioane USD, dintre care 89,3 milioane USD sau 83 % au constituit investiţii directe în modernizarea reţelelor electrice.
 
Investiții realizate (milioane dolari)

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Pentru a afla cum puteţi economisi energia electrică, păstrându-vă acelaşi confort, vă propunem să vizitaţi pagina noastră web -Calculator Eficienta Energetica,  unde se află Calculatorul Eficienţa Energetică cu ajutorul căruia veţi putea calcula consumul eficient  de energie electrică respectând sfaturile noastre. Calculatorul de eficienţă ne oferă posibilitatea  de a calcula consumul mediu de energie electrică în dependenţă de numărul electrocasnicilor. În calcule sunt luate în consideraţie puterile medii consumate pentru fiecare receptor, de aceea  în dependenţă de: puterea lor,  durata de viaţă şi cît de des se utilizează, consumul real de energie poate fi diferit de cel calculat. La selectarea unui electrocasnic apare o fereastră în care sunt plasate sfaturi cu privire la utilizarea eficientă a acestuia.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Legea cu privire la energia electrică nr.124 din 23.12.2009, în particular articolele 8, 18 şi 43 prevăd principiul procurării, obligaţiile şi drepturile titularului de licenţă şi condiţiile de furnizare a energiei electrice. Astfel, furnizorul  este obligat  în art. 18 “să se conducă, în activitatea licenţiată, de principiul eficienţei maxime la cheltuieli minime şi să prezinte Agenţiei calculele argumentate ale cheltuielilor pe care le-a suportat”, iar în (art. 43) “să furnizeze consumatorilor energie electrică (…) ținând cont, la comercializarea pe piaţa internă a energiei electrice, de statutul prioritar al energiei electrice produsă în regim de cogenerare de centralele electrice de termoficare şi al energiei electrice produsă de centralele electrice din surse regenerabile de energie”.
 
În condiţiile cadrului legal în vigoare şi a funcţionării reale a producătorilor de energie reglementaţi, Gas Natural Fenosa achiziţionează în prezent energie electrică de la următorii  furnizori, conform preţului de procurare stabilit de ANRE:

 • Din surse tradiţionale de energie în volum de 99,952 % de la  Termoelectrica S.A. (CET – 1 şi CET  2), CET Nord (mun.(Bălţi), CHE Costeşti,  Î.S.”Energocom” S.A. şi CERS Moldovenească. 
 • Din surse regenerabile de energie în volum de 0,048% de la G.T.Morari, Tasotilex,Solotrans Agro, Tevas Grup, G&G Solar, GT Duca VM, Auto-Mar, Colizei Vechi, Sadisal-Auto şi Biovolt. Vedeţi mai jos volumele achiziţionate şi preţul de procurare, aprobat de ANRE.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Tariful reprezintă preţul stabilit oficial de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică pentru prestarea serviciilor de transport, de distribuţie şi de furnizare a energiei electrice.
 
În cazul consumatorilor finali, tariful de furnizare a energiei electrice include următoarele componente:

 • costul energiei electrice procurate de la producători şi furnizori – 63 %;
 • costul serviciului de transport prestate de către Î.S. „Moldelectrica” – 7 %;
 • costul serviciului de distribuţie – 27 %;
 • costul serviciilor pentru clienţi – 3 %.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

În conformitate cu prevederile Hotărârii ANRE privind tarifele la energia electrică nr. 470  din  11.05.2012 Monitorul Oficial nr.92/577 pentru consumatorii casnici , care dispun de echipament de măsurare pentru evidenţa energiei electrice utilizate  în funcţie de orele de consum , plata pentru consumul energiei electrice în orele de noapte (de la 22 până la orele 6) se efectuează cu coeficientul 0,6 de la tariful stabilit.  Această prevedere este valabilă doar în cazul când contractul de procurare a energiei electrice semnat de furnizor şi, respectiv, contractul de furnizare a energiei electrice semnat între furnizor şi consumatorul final includ  asemenea clauze.

În prezent conform clauzelor contractului de cumpărare a energiei electrice  în vigoare,  producătorii de energie electrică realizează energia electrică la un singur preţ, aceasta fiind în exclusivitate condiţia lor de realizare a acesteia. Reieşind din aceasta evident că şi contractele de furnizare a energiei electrice semnate cu consumatorii finali nu pot fi prevăzute clauze privind plata energiei electrice furnizate la tarife diferenţiate, chiar şi în cazul când consumatorul final are montat contor care are capacitatea de a duce evidenţa energiei electrice în funcţie de orele de consum.  

În prezent consumatorilor casnici le sunt montate aparate de evidenţă monotarifare, plata pentru energia electrică se realizează în baza unui tarif unic aprobat de Agenţie.  În situaţia dată consumatorul casnic la propria-i dorinţă este în drept să-şi monteze   echipament de măsurare pentru evidenţa energiei electrice utilizate  în funcţie de orele de consum omologat şi admis pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, dar toate cheltuielile ce vizează procurarea, montarea acestuia fiind pe cont propriu. La fel menţionăm că facturarea energiei electrice va fi realizată la un singur tarif.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Contoarele de către consumatorii noncasnici pot fi achiziţionate de consumatori de pe piaţa liberă sau de la compania noastră, care  participă şi ea în competiţie la vânzarea lor. În afară ca contoarele să fie omologate oficial pe teritoriul Republicii Moldova, ele trebuie, de asemenea,  să îndestuleze cerinţele expuse în capitolul 7 al Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea ANRE  nr.211 din 14 aprilie 2006 (Monitorul Oficial nr. 102-105/369 din 07.07.2006). La toate,  conform prevederilor p.157 a Regulamentului pentru Furnizare şi Utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrarea ANRE nr.314 din 04 decembrie 2008 (Monitorul Oficial nr. 30-33 din 13.02.2009) tipul şi parametrii tehnici a echipamentului de măsurare a energiei electrice se stabilesc de unitatea de distribuţie în Avizul de Racordare a instalaţiilor consumatorilor la reţeaua de distribuţie, care sunt:

   - Afişajul indicaţiilor contoarelor electronice de energie electrică trebuie să fie reflectate prin intermediul LCD.
   - Citirea indicaţiilor contorului de energie electrică, locală şi la distanţă, nu trebuie să fie condiţionată de prezenţa tensiunii pentru măsurat.
 
Din cele relatate mai sus putem concluziona că tipuri de contoare care nu corespund cerinţelor legislaţiei în vigoare si cerintelor Furnizorului nu sunt acceptate de către Î.C.S. "RED UNION FENOSA" S.A. spre utilizare.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Indicatorul SAIDI (System Average Iterruption Duration Index) – durata medie a întreruperii în reţea este stabilit de Regulamentul ANRE cu privire la calitatea serviciului de transport şi distribuţie a energiei electrice (Hotărârea ANRE nr 406 din 25.02.2011) pentru a se calcula durata medie a întreruperilor în reţea pe unitatea de distribuţie.  Acest indicator nu  se raportează la o localitate anume, la un raion  sau cartier concret, deoarece  reflectă situaţia în ansamblu pe teritoriul deservit de întreprinderea de distribuţie. Pentru îmbunătăţirea acestui şi a altor indicatori de calitate întreprinderea de distribuţie efectuează investiţii şi lucrări de mentenanţă în mod planificat în întreaga reţea, ţinând cont de uzura acesteia, priorităţile stabilite în extindere, de numărul de reclamaţii etc. 

 

Indicatorul SAIDI este într-o continuă scădere an de an, compania depunând eforturi constante în acest sens. Media anuală a întreruperilor pentru un client a evoluat de la 18,1 ore în anul 2004 până la 4,4 ore la sfârșitul anului 2015. În raport cu 2014, în anul 2015 dinamica îmbunătăţirii situaţiei în ansamblu pe întreprindere reprezintă 2,4 ore. Obţinerea acestei îmbunătăţi semnificative s-a reuşit datorită concentrării asupra fiderelor (liniilor aeriene 6-10 kV) mai problematice, stabilind ulterior priorități și plauri de acțiuni.  Astfel s-au efectuat un şir de activităţi de mentenaţă pentru înlăturarea cauzelor, care provocau declanşări avariate, diminuând la maximum numărul acestora. Lucrări similare au fost efectuate de asemenea şi în reţelele subterane.

 

Evoluția operativă a SAIDI în perioada 2004- 2015